Rådmann

Hege Sørlie er rådmann i Meløy kommune.

Hege Sørlie er rådmann i Meløy kommune.

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom politikerne og administrasjonen. Strategisk ledergruppe består av rådmannen, kommunalsjef Helse og omsorg, kommunalsjef Oppvekst, leder Plan og kommunalteknikk, organisasjonssjef, kommunikasjonsrådgiver og controller. 

Rådmannen er ansvarlig for utredninger og saker som legges frem for de folkevalgte, og skal påse at vedtak blir iverksatt.

Kommuneloven gir rådmannen ansvaret for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser. 


Kontaktinformasjon

Navn
Hege Sørlie
Stilling
Rådmann
Besøksadr.
Meløy rådhus
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 05 05 / 905 19 691