Reforhandler utbyggingsavtale

Utbyggingsområdet i Ørnes sentrum. Foto: Frank Holdal. Utbyggingsområdet i Ørnes sentrum. Foto: Frank Holdal.

Vil reforhandle utbyggingsavtalen for kjøpesenter i Ørnes.

Meløy kommunestyre har vedtatt at kommunen skal reforhandle utbyggingsavtalen for utbyggingen av «kjøpesenter» i Ørnes sentrum. Vedtaket ble gjort i sak nr. 2/18 den 8. februar 2018 og gjelder avtalen som ble vedtatt i sak 70/17 den 14. september 2017.

Tiltakshaver
Tiltakshaver og forhandlingspartner for utbyggingen er Ørnes Handelseiendom AS, Postboks 1421, 0115 Oslo, med organisasjonsnummer 915 106 498.

Forslag til utbyggingsavtale
Forhandlingen vil starte opp i midten av mars 2018, og kommunestyret skal etter planen sluttbehandle forslag til utbyggingsavtale i løpet av våren 2018. Det er en forutsetning at utbyggingen av området med planlagt kjøpesenter skal skje i samsvar med vedtatt reguleringsplan godkjent av kommunestyret i sak 59/16 den 23. juni 2016.

Offentlig ettersyn
Dersom fremforhandlet avtale blir berørt av plan-og bygningslovens § 17-3, andre og tredje ledd, som omhandler antall boliger og fordeling av kostnader til infrasturktur, vil avtalen bli lagt ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Mer informasjon
Interesserte kan rette eventuelle spørsmål til prosessen om utbyggingsavtalen til saksbehandler Frank Holdal, telefon 75 71 05 77.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30