Møter om landbruket

Skogsdrift i Meløy. Foto: Trond Skoglund. Skogsdrift i Meløy. Foto: Trond Skoglund.

Kommunen inviterer til åpne møter på Halsa og Ørnes om landbruket i Meløy.

Møte Ørnes
Tid: Mandag 19. mars kl 10 -14.30
Sted: Rådhuset Ørnes, kommunestyresalen

Møte Halsa
Tid: Tirsdag 20. mars kl 11 - 15.30
Sted: Halsa samfunnshus

Program:

  • Åpning ved ordfører
  • Orientering om dagens program

Tematime

  • Tiltaksstrategier og tilskuddsordninger i jord og skog (SMIL og NMSK)
  • Produksjonstilskudd 
  • Reinbeite i Meløy
  • Leiejord – lovverk.
  • Eiendomsskatt?

Lunsj

Revisjon av landbruksplan - Næringsutvikling i landbruket

  • Regionale og nasjonale føringer i landbruket, Jordbruk og skogbruk 
  • Gruppearbeid – Hva er de viktigste utfordringene i landbruket fremover og hvilke tiltakbør iverksettes? 
  • Oppsummering  


Velkommen!  


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30