Kommunal planstrategi 2016-2019

Kommunestyret vedtok i sak 57/16 den 23.6.2016 en kommunal planstrategi for perioden 2016-2019.

Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et verktøy for det nye kommunestyret til å drøfte utviklingstrekk og utfordringer i kommunen og på denne bakgrunn avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. 

I planstrategien har kommunstyret vedtatt at gjeldende kommuneplan som helhet ikke skal revideres i perioden 2016-2019. Gjeldende kommuneplan skal videreføres i planperioden. Dette begrunnes med at kommuneplanen ble vedtatt 19.12.2013 og har hatt en virkeperiode på to år, samt at kommunen bør prioritere viktige temaplaner som oppvekstplan, helse- og omsorgsplan m.fl. (se fullstendig liste over prioriterte planer i planstrategiens kapittel 6.2).

Kommunestyret vedtok videre at en revisjon av kommunedelplanene for Glomfjord, Engenbreen og Ørnes skal vurderes i perioden 2016-2019. Dette med bakgrunn i et eventuelt behov for nye arealer til industri, næring og reiseliv, sett i lys av den omstillingsprosessen kommunen og industrien i Glomfjord er inne i og fokuset på reiselivssatsing i Engenbreområdet.

Nedenfor finner du lenke til kommunal planstrategi for Meløy kommune 2016-2019. 


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien, 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstid Plan og kommunalteknikk
Dag:Klokkeslett:
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30