Organisasjonsavdelingen

Bøker Bøker

Beliggenhet:
Meløy rådhus, Gammelveien 5, 8150 Ørnes.

Ansvarsområder:
Organisasjonsavdelingen er tillagt det overordnete ansvar for kommunens samlede lønns- personalarbeid, IKT, kantine, arkiv og servicetorg. Dette medfører ansvar for prinsipielle og virksomhetsovergripende saker.
Avdelingen utøver en utstrakt veilednings- og rådgivningsvirksomhet overfor virksomhetene, særlig i avtale- og tariffspørsmål, i juridiske spørsmål,  i omstillingssaker, i arbeidsrett og ulike personalsaker, og har dessuten ansvaret for utvikling og ajourhold av personalreglementer m.v.  

Organisasjonsavdelingen leverer tjenester innen følgende hovedområder:

 • Lønn
 • HMS
 • Pensjon
 • Personforsikring 
 • Forhandlinger
 • Rekruttering/ansettelser
 • Kompetanseutvikling
 • Sykefraværsoppfølging
 • Personalsaker
 • IKT
 • Kantine
 • Arkiv
 • Servicetorg


Kontaktinformasjon

Navn
André Edvardsen
Stilling
Organisasjonssjef
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider:
Dag:Klokkeslett:
Mandag - fredag 08.00 - 15.30