Fraværsregler for elever ved MVO

Ulike fraværsregler for elevene.

Det er ulike fraværsregler for elevene som går på voksenopplæring.

For introduksjonselevene gjelder disse reglene; de kan du lese om her, oversatt til flere språk.

For deltakere på norskkursene, nyankomne innvandrere, ( ikke introdusksjonsdeltakere), gjelder disse regelen; de kan du lese om her.


Kontaktinformasjon

Navn
Line Maruhn
Stilling
Rektor
Besøksadr.
Glomveien 10 (Kulturhuset)
Postadr.
Glomveien 10, 8160 Glomfjord
Telefon
75 71 01 20 / 474 17 651

Åpningstider:

Åpningstider undervisningsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30