Spildra skole

Spildra skole

Spildra skole er midlertidig stengt skoleårene 2016/2017 og 2017/2018.

Det er igangsatt en prosess med å renovere og bygge ut Spildra skole. I den anledning har elevene ved skolen fått tildelt skoleplass ved ny midlertidig nærskole fra og med august 2016 og to skoleår fram i tid. Elevene er fordelt på Reipå og Neverdal skoler. De ansatte har også fått nye midlertidige arbeidssteder.

Spørsmål som elever og/eller foresatte har i forbindelse med skoleårene 2016/2017 og 2017/2018 tas opp med den skolen som den aktuelle eleven nå er elev ved. Se hjemmesidene til Reipå og Neverdal skoler for nærmere kontaktinformasjon.

Ved andre spørsmål knyttet til Spildra skole, ta kontakt med avdeling for Oppvekst. 75710000/ postmottak@meloy.kommune.no

 


Åpningstider:

Åpningstider undervisningsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30

Virksomheter

Virksomhetens tjenester

Relatert informasjon