Meløy oppvekstsenter

Meløy oppvekstsenter Meløy oppvekstsenter. Foto: Elisabeth Tostrup.

Meløy oppvekstsenter består av Meløy skole og Solsikken barnehage som ligger i vakre omgivelser på kommunens nest største øy. Vi har et fantastisk utemiljø med mulighet for allsidig aktivitet for store og små. Oppvekstsenteret er flerkulturelt med barn og elever fra flere nasjoner, og vi lever i en dynamisk hverdag fylt med læring og positive utfordringer for alle. Meløy oppvekstsenter er trafikksikker skole, og ble driftsgodkjent i september 2017. Vi ble godkjent som Helsefremmende skole 20.12.17..

Meløy oppvekstsenter - Meløy skole
Skoleåret 2017-2018 er det 41 elever på skolen, dette inkluderer 6 voksne som får sin opplæring i norsk og sammfunnsfag her. Skolen er fådelt, og er en 1 - 10 skole. Skolens elever har tilbud om skolefritidsordning på skolen og i Solsikken barnehage, som er samlokalisert med skolen.

Meløy oppvekstsenter - Solsikken barnehage
Barnehageåret 2017-2018 vil det etter hvert være 14 barn i barnehagen. Solsikken barnehage jobber ut fra områdene i rammeplanen for barnehager, og er aktive brukere av nærmiljøet som lærings- og aktivitetsarena.

Mobbevarsling

 

 Klikk på symbolet til venstre for å melde fra om mobbing.


Aktuelt og nyheter Meløy oppvekstsenter

Kontaktinformasjon

Navn
Elisabeth Tostrup
Stilling
Rektor
Besøksadr.
Meløy oppvekstsenter
Postadr.
8157 Meløy
Telefon
75 71 01 90

Åpningstider:

Åpningstider undervisningsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30

Virksomheter