Enga skole

Enga skole.

Barne- og ungdomsskole med 140 elever. På barnetrinnet har vi 63 - og på ungdomstrinnet 77 elever.

Skolen har 26 ansatte: 4 fagarbeidere/assistenter, 1 sekretær i 55% stilling, 19 pedagoger, SFO leder, rådgiver, inspektør og rektor. Eiendomsseksjonen har ansatt fire renholdere og en vaktmester.

Barneskolen er fra 1959 og ble pusset opp både utvendig og innvendig i 2000. Da fikk vi også nytt bygg til SFO, første og andre klasse. I tillegg fikk de ansatte egne kontorarbeidsplasser.

Ungdomsskolen er fra 1969. Korridorene i ungdomsskolen er renovert i 2009. Skolen totalrenoverte bassenget, dusjer og garderober i løpet av skoleåret 2010-2011, og skoleåret 2015/2016 ble naturfagrom og kunst og håndtverkrom renovert. Nå står musikkrom og sløydsal for tur og vi har forventninger om at disse rommene skal være ferdig renoverte i løpet av skoleåret 2017/2018

På skolen har vi og elevkantine som holder åpent 3 dager i uken.

 Været på Engavågen idag ser du her.

Mobbevarsling

 

 Klikk på symbolet til venstre for å melde fra om mobbing.


Litt oppdatering på hjemmesiden er lagt ut.

Kontaktinformasjon

Navn
Are Frode Seljevoll
Stilling
Fungerende rektor
Besøksadr.
Enga 48, 8170 Engavågen
Postadr.
Enga 48, 8170 Engavågen
Telefon
75 71 02 70

Åpningstider:

Åpningstider undervisningsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30

Virksomheter

Virksomhetens tjenester

Relatert informasjon