Bli med inn i nye Spildra skole

Er du spent på hvordan Nye Spildra skole blir?

I denne filmen får du et første innblikk i hvordan skolen blir seende ut, både innvendig og utvendig. I nært samarbeid med arkitekten bygger Meløy kommune nå en framtidsrettet barneskole med moderne innredning for framtidens elever, lærere og andre ansatte. 

Universelt utformet
Nye Spildra skole blir en universelt utformet skole med klasserom der ny teknologi er standard. I tillegg har skolen spesialrom som realfagsrom, kunst- og håndverkavdeling, musikkrom og mat- og helserom. Vi ønsker en elevaktiv skole som skal gi motivasjon og som legger til rette for kreativ og variert undervisning, der elevene får utvikle sine evner og ferdigheter.

Atriet
Atriet vil bli hjertet i skolen, og en god arena for samhandling, fellesskap og mangfold. Atriet og musikkrommet vil også brukes av Meløy kulturskole, som skal være lokalisert i Spildra skole.

Uteområde
Vi planlegger nå det nye uteområdet med blant annet ny adkomst og gapahuk. Vi ønsker at det nye uteområdet skal innby til aktivitet, trivsel og lærelyst. Det er satt ned en arbeidsgruppe med voksne og elever som skal jobbe videre med uteområdet. De har sitt første møte 2. februar.

Rektor
Det er planlagt prøvestart i årsskiftet 2018/19 med oppstart over nyttår. Frøydis Dendtler Antonsen skal være rektor ved Nye Spildra skole. 


Kontaktinformasjon

Navn
Marit Buvik
Stilling
Kommunalsjef
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider undervisningsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30