Flyktningtjenesten

Målet for flyktningarbeidet i Meløy Kommune innebærer blant annet at vi vedkjenner at vi har et medansvar for nasjonal og internasjonal flyktningpolitikk.

Flyktningarbeidet i kommunen omfatter fire områder:

  • bosettingsarbeid
  • oppfølgning av flyktninger i og utenfor programmet
  • rådgivning/informasjon til og samarbeid med andre tjenesteområder og eksterne aktører
  • introduksjonsprogrammet


Kontaktinformasjon

Navn
Kathy Frøskeland
Stilling
Fungerende fagleder
Besøksadr.
Glomveien 3, 8160 Glomfjord
Postadr.
Glomveien 3, 8160 Glomfjord
Telefon
75 71 01 85 / 416 54 539

Åpningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 08.00 - 15.00
Onsdag: stengt, kun avtaler

Virksomheter