Behov for fosterhjem

Fosterhjemstjenesten

Behovet for fosterhjem er stort. Har du rom for en til?

Over 11.000 barn og unge i Norge bor i fosterhjem og antallet øker fra år til år. I en nasjonal rekrutteringskampanje for fosterhjem, leter nå Bufetat etter folk med rom for en til i livet sitt. 

63 barn venter på fosterhjem i fylkene Nordland, Troms og Finnmark i dag. Dette er barn med litt ekstra bagasje som trenger trygge, gode og rause fosterforeldre som har «rom for en til». Bufetat søker spesielt fosterhjem til eldre barn og ungdom, til søsken, til barn med etnisk minoritetsbakgrunn og fosterhjem blant slekt og i nettverk.

Hvert år er det behov for rundt 1000 nye fosterhjem i Norge, og behovet for nye fosterhjem vil øke i årene som kommer. Fosterhjem er det viktigste barneverntiltaket for barn som ikke kan bo hjemme, og åtte av ti fosterforeldre anbefaler andre å ta i mot et barn.

Alle som vurderer å bli fosterhjem, kan sammen med Fosterhjemstjenesten finne ut om dette er noe for deg og din familie. På fosterhjem.no finner du mye bakgrunnsinformasjon om å være fosterforeldre, informasjon om kurs og møter og ikke minst en oversikt over barn som trenger fosterhjem. 

Kontaktinformasjon

Navn
Berit Hegle
Stilling
Konstituert virksomhetsleder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Les mer