Tildelingskontoret i Meløy

Tildelingskontoret i Meløy tildeler tjenester som muliggjør en aktiv og meningsfull hverdag for barn, unge og eldre i kommunen. Foto: Connie Slettan Olsen. Tildelingskontoret i Meløy tildeler tjenester som muliggjør en aktiv og meningsfull hverdag for barn, unge og eldre i kommunen. Foto: Connie Slettan Olsen.

Henvendelser til tildelingskontoret går via servicetorget, tel 75 71 00 00.

Ansvarsområder:

Tildelingskontoret behandler søknader om pleie- og omsorgstjenester for omsorg og psykisk helsetjeneste.

Kontoret mottar søknader og henvendelser, kartlegger, saksbehandler og fatter vedtak etter en individuell vurdering.

Blant de tjenester som tildeles er omsorgsbolig, langtids- og korttidsopphold på institusjon, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, middagslevering, avlastning, støttekontakt, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), individuell plan, trygghetsalarm og ledsagerbevis.

Henvendelser om nødvendige helsetjenester etter åpningstid kan skje direkte til den enkelte institusjon eller hjemmetjenesteområde ved ansvarshavende.

Ved akutte tilfeller skal henvendelsene rettes til legevakt, tel 116 117.
Les mer om legevakten her.

Det er et nært samarbeid mellom tildelingskontoret og utøvende tjeneste, og ved behov for tjenester vil det også være mulig å kontakte det enkelte tjenesteområde.


Kontaktinformasjon

Navn
Ann Iren Ueland
Stilling
Leder tildelingskontoret
Besøksadr.
Meløy rådhus
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00