Veiledningssentret for pårørende i Nord-Norge

Dette er et tilbud for pårørende til rusmiddelavhengige for hele befolkningen i Nord-Norge.

NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS er et gratis lavterskeltilbud for pårørende til rusmiddelavhengige. Senteret har kontorlokaler i Alta og Bodø, og eies av Norske Kvinners Sanitetsforening avd. Troms og Finnmark.

Pårørende som tar kontakt gis anonymitet ved at det ikke føres journal og senterets ansatte har taushetsplikt.

Veiledningssenteret gir faglig veiledning, råd og informasjon til pårørende av rusmiddelavhengige, både alkohol, narkotika og medikament relatert misbruk.

  • Skal bidra til å synliggjøre pårørendes situasjon gjennom informasjon, foredrag og annen utadrettet virksomhet.
  • Samarbeider med offentlig og privat hjelpeapparat.
  • Er et livssynsnøytralt tilbud.

Å oppleve at noen som står deg nær har rusproblemer kan være svært vanskelig. Fortvilelse, frykt, uro og skam er følelser som kan oppstå hos pårørende. Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge legger vekt på å være et rolig og trygt sted, hvor hver enkelt pårørende kan få mulighet til å samtale om tema de selv er opptatt av.

Hvem er pårørende?

Alle som oppfatter at de har nær tilknytning til rusmiddelavhengige er velkommen til oss. Dette kan for eksempel være foreldre, barn, søsken, samlivspartnere, venner, svigerfamilie og kollegaer. Mennesker som har opplevd dødsfall relatert til rus er også velkommen til å ta kontakt.

Hva kan vi tilby:

Veiledning, rådgivning og informasjon til pårørende gjennom:

  • Individuelle samtaler over telefon og
    samtaler på senteret i Alta og i Bodø
  • Parsamtaler
  • Ulike samtalegrupper
  • Kurs for pårørende

Våre åpningstider på telefon er:

Mandag-torsdag kl 08.30-15.00
(Det kan gjøre avtale om veiledning utenom de oppsatte tidspunkt.)

Kontaktinformasjon:

NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS, avd. Bodø
Junkerveien 69B
8076 Bodø

Telefon: 468 55262
E-post: bodo@veiledningssenter.no

For mer informasjon om NKS Veiledningssenter se her


Kontaktinformasjon

Navn
Elisabeth Evjenth
Stilling
Fagansvarlig psykisk helsetjeneste
Besøksadr.
Havneveien 11
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75710744 / 41540818