Hvordan søke pleie- og omsorgstjenester?

Har du behov for helse- og omsorgstjenester og/eller psykiske helsetjenester?

Søknader rettes til kommunens tildelingskontor tlf. 75 71 00 00.

Elektronisk søknadsskjema finner du her.


Kontaktinformasjon

Navn
Elisabeth Evjenth
Stilling
Fagansvarlig psykisk helsetjeneste
Besøksadr.
Havneveien 11
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75710744 / 41540818