Brukermedvirkning

Her finner du informasjon om brukermedvirkning

Brukermedvirkning
Psykisk helsetjeneste vektlegger og gjennomfører brukermedvirkning gjennom:

Brukermedvirkning for den som mottar tjenester
Vi vektlegger å bli godt kjent med den som mottar tjenester hos oss, slik at hjelpen som gis blir mest mulig tilpasset brukerens ønsker og behov.

Brukerundersøkelser
Psykisk helsetjeneste gjennomfører brukerundersøkelser annenhvert år.

Brukermedvirkning i plan- og utviklingsarbeid
I planarbeid og utvikling av nye tjenester inviteres brukerorganisasjonene til medvirkning.

Interesseorganisasjoner som benyttes i dette er:
Mental Helse Søndre Salten
Landsforeningen for pårørende til psykisk syke


Kontaktinformasjon

Navn
Elisabeth Evjenth
Stilling
Fagansvarlig psykisk helsetjeneste
Besøksadr.
Havneveien 11
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75710744 / 41540818