Mosvoldtunet hus 2

Mosvoldtunet hus 2. Foto: Trond Skoglund Mosvoldtunet hus 2. Foto: Trond Skoglund

Beliggenhet:
Mosvoldtunet hus 2 er plassert på Mosvold, Ørnes (like bak Esso stasjonen.)

Ansvarsområde:
Tjenesten ved Mosvoldtunet hus 2 er hjemlet etter sosialtjenesteloven og lov om psykisk helsevern.

Tilbudet gis til voksne funksjonshemmende, og personer med psykiske problemer.

Mosvoldtunet hus 2 består av 16 boenheter, åtte leiligheter og åtte hybler.

Mosvoldtunet hus 2 har egen personalenhet med heldøgnsbemanning.  Leilighetene har stue, kjøkken, bad og soverom i egen enhet. Hyblene har egne bad, men er tilknyttet fellesareal med stue og kjøkken. 


Kontaktinformasjon

Navn
Tove Hansen
Stilling
Fagleder
Besøksadr.
Mosvold nedre
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 04 62 / vakttelefon: 904 78 804