Mosvoldtunet hus 1

Mosvoldtunet Foto: Trond Skoglund Mosvoldtunet Foto: Trond Skoglund

Beliggenhet:
Mosvoldtunet hus 1er plassert på Mosvold, Ørnes. (like bak Esso-stasjon.)

Ansvarsområde:
Tjenesten ved Mosvoldtunet hus 1, er hjemlet etter sosialtjenesteloven.

Mosvoldtunet består av ti boenheter, derav fire leiligheter for  funksjonshemende. En barne- og avlastningsenhet, med seks hybler for barn/unge med funksjonshemming.

Mosvoldtunet hus 1 har egen personalenhet med heldøgnsbemanning.  Leilighetene har stue, kjøkken, bad og soverom i egen enhet. Hyblene har egne bad, men er tilknyttet fellesareal med stue og kjøkken.


Kontaktinformasjon

Navn
Linn Therese Bjerke
Stilling
Fungerende virksomhetsleder
Besøksadr.
Mosvold nedre
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 04 65 / vakttelefon: 951 33 815