Kurs i mestring av depresjon. (KiD-kurs)

Kjenner du deg nedstemt eller deprimert? Opplever du deg tung og at dette går ut over dine daglige aktiviteter og funksjon?

Da kan kanskje et KiD- kurs være noe for deg?

Kurs i mestring av depresjon – KiD, er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller er deprimert (lett-moderat) på en slik måte at det går ut over livskvalitet og funksjonsevne. Symptomer på dette kan være: 

  • Fravær av glede        
  • Tristhet
  • Tilbaketrekking         
  • Søvnproblemer
  • Følelse av å være verdiløs  
  • Uro
  • Lite initiativ
  • Grubling
  • Konsentrasjonsvansker       
  • Irritabilitet

Meløy frisklivssentral og Psykisk helsetjeneste samarbeider om å arrangere slike kurs i Meløy. I denne brosjyren kan du lese mer om kurset.


Kontaktinformasjon

Navn
Berit Braseth
Stilling
Fysioterapeut Meløy frisklivssentral
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider

DagKlokkeslett
Mandag - fredag 08.00 - 15.30