Frisklivstoppen

Skjeggen på Reipå sett fra Grimstadskaret.

Ut på tur i vakre Meløy.

Vi ønsker flest mulig Meløyfjerdinger ut i aktivitet!  Frisklivstoppen er et alternativ – eller supplement -  til Fjelltrimmen.
Frisklivstoppen er 10 ulike turmål rundt om i kommunen. Disse turmålene er litt mindre krevende enn mange av Fjelltrimpostene, og passer for dem som av ulike årsaker ikke kan delta på Fjelltrimmen. Turmålene er mindre krevende, men samtidig er de slik at man skal få pulsen litt opp når man deltar.

Våre Frisklivstopper:

Grimstadskaret, Reipå Boka er lagt ut!

Kvilarsteinen, Ørnes  Boka er lag tut!

Sandååsen, Neverdal  Boka er lagt ut! 

Nordhaugen, Glomfjord   Boka er lagt ut! 

Bjørndalen, Halsa      Boka er lagt ut! 

Trollet,Engavågen    Boka er lagt ut!

Storvarden, Grønøy  Boka er lagt ut!    

Bolgbørra, Bolga   Boka er lagt ut!     

Kolpilten, Meløy   Boka er lagt ut!     

Arhaug, Ågskardet    Boka er lagt ut!


Frisklivstoppen skal være en motivasjon til familier å gå på tur sammen, til barn og ungdom, til eldre eller andre som bare ønsker å komme i bedre form.  Kanskje målet er at man kommer i så god form at deltakelse i Fjelltrimmen er neste?

Deltar du i Frisklivstoppen krever vi ikke at du skal gå 10 forskjellige turer, du kan velge deg noen av turmålene eller gå mange turer til samme turmål. De fleste skal finne en post i sitt nærmiljø.

Det trekkes en premie fra alle Frisklivstoppen-bøkene. Jo flere turer du går, jo større blir sjansen for å vinne.

Oversikt over postene og beskrivelse av turene finnes i menyen til venstre.  På alle postene finner du en egen bok for Frisklivstoppen i kassen som er benyttet.

Frisklivstoppen gjelder hele året.

Frisklivstoppen-brosjyre finner du her.

Kontaktinformasjon

Navn
Berit Braseth
Stilling
Fysioterapeut Meløy frisklivssentral
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider

DagKlokkeslett
Mandag - fredag 08.00 - 15.30