Tuberkulose - undersøkelsesplikt

Din plikt til å bli undersøkt for tuberkulose.

Har du oppholdt deg mer enn tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose? Da har du plikt til å oppsøke lege.

Bakgrunn
Tuberkulose er et økende problem i Norge. Vi er mer mobile og reiser mer enn før, og vi rekrutterer arbeidskraft fra land med høy forekomst av tuberkulose. For å hindre større utbredelse, har alle reisende og arbeidsgivere nå en undersøkelsesplikt. Nye metoder for å utrede tuberkulose gjør at ansvaret for selve undersøkelsen ligger hos legene, mens det tidligere var hos helsestasjonene.

Hvem skal oppsøke lege?

  • alle flyktninger og asylsøkere, og alle personer fra land med høy forekomst av tuberkulose, som skal være i Norge over tre måneder
  • personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg sammenhengende i tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, eller har vært utsatt for tuberkulosesmitte, og skal jobbe eller hospitere i helse- og omsorgstjenesten, ansatte i grunnskolen eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg 
  • andre personer som det er medisinsk mistanke om er eller har vært i risiko for å bli smittet med tuberkulose

Dette må du gjøre
Hvis du oppfyller et av kriteriene overfor, må du oppsøke din fastlege eller nærmeste legekontor for undersøkelse. Dette må skje snarest mulig.

Plikt som arbeidsgiver
Som arbeidsgiver har du plikt til å påse at ansatte som oppfyller et av kriteriene overfor, er undersøkt av lege. Du må tilse at bekreftelse fra lege viser gjennomgått tuberkuloseundersøkelse og at det ikke er funnet smittsom tuberkulose.

Hvor er det høy forekomst av tuberkulose?
Oppdatert informasjon om hvilke land som har høy forekomst av tuberkulose finner du på nettsiden til Folkehelseinstituttet.

For spørsmål
Hvis du har spørsmål, ber vi deg ta kontakt med:

  • smittevernlege Christian Rokseth, telefon: 75 71 06 00
  • ledende helsesøster Sonja Edvardsen, telefon 75 71 07 55


Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30