Prisliste legetjenester

Prisliste hos fastlegen gjeldende fra 1. juli 2016 - 30. juni 2017
Priser hos fastlegenKroner
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt 152/257,-
Sykebesøk på dagtid/kveld 205/328,-
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon 49/48-
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 54-
Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykemelding, henvisning til røntgen/fysioterapi 65,-
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver 54,-
Taking og undersøkelser av hemoglobin, blodsenkning og hvite blodlegemer 54,-
Utskrift av journal 85,-
Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utefor fastlegeordningen 114,-
Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m 60,-
Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m 90,-
Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 127,-
Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 171,-
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner ortoser m.v Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv per post, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten 59,-
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist 152/249,-
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette Etter kostnad