Legevakt

Legevakten nås på telefon 116117.

Legevakten skal dekke behovet i kommunene for AKUTT NØDVENDIG LEGEHJELP utenom normalarbeidstiden. Legevakt er tilgjengelig døgnet rundt, alle dager. I kontortiden dekkes legevakttjenesten av leger som er i arbeid ved legekontorene i kommunen.

Med AKUTT NØDVENDIG LEGEHJELP forstås:

  • Akutte, livstruende sykdommer/skader eller mistanke om slike
  • Sykdommer eller skader der det kan medføre fare for varig helseskade, eller vesentlig forverrelse/forlengelse av sykdommen, dersom man venter til neste dag med å få legekonsultasjon
  • Sykdommer eller andre alvorlige tilstander, som medfører vesentlig smerte eller andre alvorlige plager, og der hvor legevakten har mulighet til å avhjelpe disse

Enkelte ting kan/skal legevakten ikke gjøre:

  • Fornye resepter
  • Fornye sykemeldinger
  • Foreta undersøkelser for diverse helse-/legeattester, som førerkort o.s.v.
  • Foreta rutine svangerskapstester
  • Skrive resept på vanedannende medisiner (medisiner i gruppe A og B)

Legevakt er en beredskapsvakt. Legene som deltar i vakten utenom normalarbeidstiden har en vanlig i arbeidsuke i tillegg til legevakten. Kommunens leger har plikt til å delta i legevakten. Derfor vil prioriteringene om natten (ca. 24.00 til 07.00) være langt strengere enn ellers på døgnet. Således kan du ved henvendelser på kveld/natt, avhengig av hva problemet er, bli bedt om å oppsøke egen lege på dagtid. Da legevakten er en beredskapsvakt, er det helt nødvendig at det opprettholdes kapasitet til å yte hjelp når det virkelig står om liv.

"Øyeblikkelig hjelp" er et medisinsk begrep, som betyr at det er nødvendig å gi medisinsk hjelp snarest mulig. Det betyr ikke at man får hjelp umiddelbart for vanlige problemer/sykdommer. På legevakten er det kontant betaling.

Medisinsk nødtelefon 113 benyttes når du ikke får kontakt med Legevaktsentralen og ved nødsituasjoner, ulykker og akutt sykdom når liv og helse er truet og minuttene teller.

Nødtelefon 113 besvares av AMK ved Nordlandssykehuset i Bodø, som vurderer situasjonen og sender den hjelp som er nødvendig (lege, ambulanse, annet). Du kan få råd og instruksjon om hva du kan gjøre før hjelpen kommer.


Kontaktinformasjon

Navn
Kristin Sandaa
Stilling
Virksomhetsleder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00