Kommunelege 1

Christian Rokseth er kommunelege 1 i Meløy.

Beliggenhet
Ørnes legekontor, Ørnes.

Kommunelege 1 er kommunens medisinskfaglig rådgiver og smittevernlege.

Ansvarsområder:
Medisinskfaglig rådgiver for helsetjenesten skal behandle saker om miljørettet helsevern, smittsomme sykdommer og helsemessig beredskap.


Kontaktinformasjon

Navn
Christian Rokseth
Stilling
Kommunelege
Besøksadr.
Ørnes legekontor
Postadr.
Gammelveien 7, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 06 00

Kontortid:

KontortidKlokkslett
Tirsdag og torsdag 08.00 - 15.30