Kontakttelefon for eldre

Når eldre utsettes for overgrep, er de ofte alene med smerten. 1. desember 2008 ble det opprettet en nasjonal kontakttelefon for eldre mennesker som er utsatt for overgrep.

Overgrep kan skje både i hjem og på institusjoner, og kan blant annet være av psykisk, fysisk, økonomisk eller seksuell karakter.

Vern for eldre står til rådighet for eldre som er i fare eller er utsatt for overgrep. Hjelp gis i form av råd og veiledning. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre kan benytte følgende telefonnummer: 800 30 196.

Åpningstider: mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00.


Kontaktinformasjon

Navn
Kristin Sandaa
Stilling
Virksomhetsleder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30