Fastlege

Målgruppe

Fastlegene betjener kommunens innbyggere med allmennlegetjenester inkludert legevakttjenester

Fastlegene er enten fast ansatte i kommuen eller har avtale med kommunen om å betjene innbyggerne med behandlende allmennlegetjenester. 

Fastlegene skal være tilgjengelige for sine pasienter og skal prioritere disse.

Alle har rett til å være tilknyttet en fastlege, men man kan velge å stå utenfor. Man kan bytte fastlege inntil to ganger i året uten nærmere begrunnelse.

Fastlegene er bundet av de egenandelene som framgår av normaltariffen og skal ha prisoppslag på kontoret.

Hvordan går du frem?

Timebestilling skjer direkte til de enkelte legekontor.
Ved ønske om å bytte fastlege, og / eller opplysninger om hvem som er din og barnas fastlege, kan en gjøre det selv ved å gå inn på Min Fastlege. Du kan også ta kontakt med  fastlegekontoret på telefon 810 59 500. (nummeret er landsdekkende).

Nyinnflyttede i kommunen må også ta kontakt for å få tildelt en fastlege. Vær oppmerksom på at noen leger kan ha stengte lister.


Kontaktinformasjon

Navn
Kristin Sandaa
Stilling
Virksomhetsleder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00