Europeisk helsetrygdkort

Er du medlem av folketrygden i Norge og oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller i Sveits, bør du ha med deg Europeisk helsetrygdkort. Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp.

Her kan du lese mer om Europeisk helsetrygdkort og bestille kortet til deg og din familie.


Kontaktinformasjon

Navn
Kristin Sandaa
Stilling
Virksomhetsleder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30