Svangerskapskontroller

 

Svangerskapskontrollene legges vanligvis til følgende svangerskapsuker:

Svangerskapskontroll
Svangerskapsuke Type undersøkelse
uke 8-12 første kontroll hos jordmor eller lege
uke 17-19 ultralydundersøkelse
uke 24 kontroll
uke 28 kontroll
uke 32 kontroll
uke 36 kontroll
uke 38 kontroll
uke 40 kontroll
uke 41 kontroll

 
Hver konsultasjon er beregnet til 30 min dersom annet ikke er avtalt unntatt første konsultasjon som er 45-60 min.

Jordmor tar blodprøver ved behov, og kontroller deg at du er frisk. Ta gjerne med en urinprøve til hver kontroll.

Ha alltid helsekort og morgenurin med til svangerskapskontroll.

Vi tilbyr:

 • kontroller, observasjoner og prøvetaking for å overvåke svangerskapet
 • informasjon og veiledning om livsstil og helse i svangerskapet
 • forberedelse til fødsel og foreldrerolle gjennom individuelle konsultasjoner, grupper og kurs
 • henvisning til sykehus eller spesialist ved behov
 • samtaler om spørmål, tanker, problemer eller bekymringer som opptar den gravide og eventuelt partner
 • tverrfaglig samarbeid ut fra den enkeltes behov
 • forsterket oppfølging av gravide/familier med risikosvangerskap eller spesielle behov

Du/ dere kan forvente av oss at:

 • vi skal ta deg/ dere på alvor og at du/dere skal bli møtt med respekt og likeverd
 • vi hører på dine/ deres synspunkter
 • våre tjenesten utføres i henhold til krav om faglig forsvarlighet og god praksis
 • taushetsplikten blir overholdt

Vi ønsker at:

 • du/ dere har tillit til oss, slik at dere også kan drøfte de vanskelige temaene med oss
 • du/ dere får den oppfølging dere trenger i svangerskapet
 • du/ dere møter til avtalt time, eller så langt det er mulig sier fra i god tid dersom dere ikke kan møte
 • du/ dere sier fra dersom du/dere ikke er fornøyd med oss


Kontaktinformasjon

Navn
Maija Räihä/ Jenny Rautio/ Tujen Ramstedt
Stilling
Jordmor
Besøksadr.
Gammelveien 7
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 07 53

Åpningstider

Mandag-fredag kl 08:30-15:30

Vakt: etter oppsatt plan

Virksomheter

Tjenestebeskrivelser