Svangerskapsomsorg

Hva er svangerskapsomsorg?


Målet med svangerskapsomsorgen er å fremme helse og forebygge sykdom. Svangerskapomsorgen skal sikre at gravide kvinner i størst mulig grad holder seg frisk gjennom svangerskapet og føder et friskt barn med normal vekt til termin slik at flest mulig barn får en god start på livet.

Svangerskapsomsorg i Norge er gratis. Den gravide kvinne kan velge selv om hun ønsker å gå til fastlege eller jordmor i svangerskapet, eller kombinere disse tjenestene.

Et normalt svangerskap varer fra 38 - 42 uker. Den første kontrollen er anbefalt mellom uke 8 og 12. Under første kontroll gis det informasjon om hvordan svangerskapsomsorgen fungerer. Antall kontroller varierer ut fra individuelle behov. Jordmor og lege skal gi individuell omsorg slik at kvinnen som har behov for mer tid enn anbefalt, får tilbud om det.

Fødsels- og foreldreforberedende kurs holdes flere ganger i året ved en helsestasjon. Her underviser jordmor og helsesøster om aktuelle tema som angår fødsel, spedbarnstiden og hva det innebærer å bli foreldre. Påmelding kan gjøres hos jordmor. Se oversikt over kursdagene under aktuelt og nyheter i menyen til venstre.

Du finner ekstern informasjon i menyen til høyre under "les mer".


Kontaktinformasjon

Navn
Maija Räihä/ Jenny Rautio/ Tujen Ramstedt
Stilling
Jordmor
Besøksadr.
Gammelveien 7
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 07 53

Åpningstider

Mandag-fredag kl 08:30-15:30

Vakt: etter oppsatt plan

Virksomheter

Tjenestebeskrivelser