Skadvirkninger av snus

Snusing under graviditeten kan skade fosteret

Dette er bakgrunnen for at Helsedirektoratet i en ny kampanje går tydelig ut med informasjon om risikoen for fosteret ved snusing under graviditeten.
Fakta

Helserisiko for fosteret:

  • Bruk av snus i svangerskapet gir risiko for fosteret som på mange måter er lik risikoen ved røyking i svangerskapet.
  • Det er sterke holdepunkter for at snusing i svangerskapet gir økt risiko for lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og dødfødsel. Barn som er født for tidlig og har for lav fødselsvekt, har økt risiko for risiko for sykdom og død i spedbarnsalderen, og kan få varige skader og funksjonsnedsettelse.
  • Det er også indikasjoner på at snusing kan føre til svangerskapsforgiftning, leppe- og ganemisdannelser og øke risikoen for pustestans i nyfødtperioden.

Les mer


Kontaktinformasjon

Navn
Maija Räihä/ Jenny Rautio/ Tujen Ramstedt
Stilling
Jordmor
Besøksadr.
Gammelveien 7
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 07 53

Åpningstider

Mandag-fredag kl 08:30-15:30

Vakt: etter oppsatt plan