Utdeling av medisiner i barnehager, skoler og SFO

Medisinering.

Trenger barnet ditt medisinering i barnehagen, skolen eller SFO?

Formålet med denne veilederen er å bidra til gode rutiner, kommunikasjon og informasjon mellom de berørte parter, og derav en sikker medisinering av de barna det gjelder.

Målsetting:

  • sikre at barn som trenger medisiner i skoletiden/ i barnehagen får riktige medisiner til rett tid og på riktig måte.
  • sikre at personalet som deler ut medisiner gis tilstrekkelig kunnskap og informasjon
  • gjøre foresatte trygge på at skole/barnehage ivaretar medisinhåndteringen på en betryggende måte

Ansvar

Foreldre har ansvar for medisinering av sine barn.

Dersom legemidler må tas i den tiden barnet er i skole/SFO/barnehage, og barnet trenger hjelp til dette, skal det inngås en avtale mellom foresatte og skole/ SFO/ barnehage om hvordan dette skal gjøres. Avtalen skal være skriftlig.

Personalet skal ikke på egen hånd foreta medisinering med reseptfrie preparater som f.eks. smertestillende eller febernedsettende.

Når et barn må ta faste medisiner i skoletiden eller i barnehagen:

Når personalet skal utlevere legemidler mens barnet er på skolen/SFO/i barnehagen, skal foresatte levere tydelig skriftlig informasjon (medikamentoversikt) som viser de medisiner barnet bruker, og gi personalet informasjon og veiledning i hvordan medisinene brukes.

Du finner retningslinjene og de ulike skjema som kan benyttes i menyen til høyre.

Ta kontakt med din barnehage, skole, helsestasjon eller fastlege for mer informasjon og utfylling av skjema.

Se brosjyre "Utdeling av medisiner".             


Kontaktinformasjon

Navn
Sonja Edvardsen
Stilling
Ledende helsesøster
Besøksadr.
Ørnes helsesenter
Postadr.
Gammelveien 7, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 07 50

Åpningstider

Mandag-fredag kl. 08:00-15:30
(se nærmere info under hver helsestasjon)