Skolehelsetjenestens tilbud i barneskolen

Velkommen til skolehelsetjenesten i barneskolene i Meløy

Hvem er skolehelsetjenesten?
Helsesøster og lege skal være et fast tilbud. Det bør også være tilbud om fysioterapeut.

Hvordan nå oss? 
Helsesøster har kontortid ute på skolene. Det henger oppslag på skolene over kontordagene og telefon nummer, og du finner oversikt på Meløy kommunes hjemmeside.
Det er mulig å komme innom på skolen, helsestasjon, ringe eller sende sms.

Tjenesten er gratis, vi har taushetsplikt, og fortrolige opplysninger vil ikke bli gitt videre uten samtykke. Elevene får ikke fravær, og det er ikke nødvendig med timebestilling.

Du kan kontakte helsesøster når:

  • du trenger råd og veiledning om blant annet om ernæring, fysisk aktivitet, psykisk helse, hygiene, pubertet, rusmidler og tobakk, sorg, mistrivsel med mere
  • du trenger å få hjelp av andre, eksempelvis fysioterapeut, lege, øre-nese-hals avdeling, øyelege, familieveileder, kommune psykolog og PPT. Dette vil bli gjort i samarbeid med foresatte.
  • du trenger syns- eller hørselstest 
  • du ønsker at vi skal delta på foreldremøte

Helsesøsters generelle arbeidsoppgaver i skolen:

  • delta i skolens basisteam.
  • samarbeider med andre for å ivareta elever med spesielle behov
  • gruppe- og individuelle samtaler med elevene etter behov
  • undervisning/ helseopplysning i grupper og/eller klasse etter ønske og behov

Faste arbeidsoppgaver på de ulike klassetrinn:

5-6 år - skolestartundersøkelse
Helsesøster og legeundersøkelse med:
 * hørselundersøkelse
 * høyde og vektmåling
 * samtale med foreldre og elev

2. klasse
 Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio-vaksine (Tetravac)

3. klasse

 Høyde og vektmåling

6. klasse
 Mesling/ kusma/ rødehunde-vaksinasjon (MMR)
 
7. klasse
 HPV-vaksine (jenter)

Helsesøster ved skolen ønsker å gi et godt tilbud til elevene i samarbeid med foreldrene og skolen.


Kontaktinformasjon

Navn
Sonja Edvardsen
Stilling
Ledende helsesøster
Besøksadr.
Ørnes helsesenter
Postadr.
Gammelveien 7, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 07 50

Åpningstider

Se i høyremenyen under kontortider helsesøster skoler

Virksomheter

Tjenestebeskrivelser