Motorisk utvikling 0-15 måneder

Motorisk utvikling barn 0-15 måneder

«Barns motoriske utvikling første leveår» er en film som gir en innføring i sentrale motoriske utviklingstrekk det første leveåret fra 0-15 måneder.

Filmen er tilrettelagt for helsestasjoner og helsesøstre og kan benyttes som en informasjonsfilm til foreldre som viser hvordan et normalutviklet barn utvikler seg. Hele filmen kan sees i sin helhet, men den er også mulig å se i sekvenser. Filmen er delt inn i fire sekvenser tilpasset alder og utvikling på barnet og tilpasset helsekontroller på helsestasjonene:

  1. sekvens: 0-3 måneder
  2. sekvens: 3-5 måneder
  3. sekvens: 5-9 måneder
  4. sekvens: 10-15 måneder

Se filmen (norsk, engelsk, somalisk og arabisk)


Kontaktinformasjon

Navn
Sonja Edvardsen
Stilling
Ledende helsesøster
Besøksadr.
Ørnes helsesenter
Postadr.
Gammelveien 7, 8150 Ørnes
Telefon
75710750

Åpningstider

Mandag-fredag kl. 08:00-15:30
(se nærmere info under hver helsestasjon) 

Virksomheter