Helsestasjon for barn 0-5 år

Motorisk undersøkelse, privat foto Motorisk undersøkelse, privat foto

Velkommen til helsestasjonene i Meløy kommune

Helsestasjonen har som mål:

 • å forebygge fysiske, psykiske og sosiale helseproblemer hos spe- og småbarn og fremme deres totale helse.

Hjemmebesøk
Besøk av din helsesøster skjer når du kommer hjem fra sykehuset. Dette er et tilbud vi har for å knytte kontakt mellom familien og helsestasjonen og observere barnet samt følge retningslinjer for tidlig vektmåling.

Tilbud om kontakter på helsestasjonen ved:

 • 6 uker  m/helsesøster og lege + vaksine
 • 3 mnd  m/helsesøster + vaksine
 • 4 mnd  m/helsesøster + evt. fysioterapeut
 • 5 mnd  m/helsesøster + vaksine
 • 6 mnd  m/helsesøster og lege
 • 8 mnd  m/helsesøster
 • 10 mnd m/helsesøster
 • 1 år  m/helsesøster og lege + vaksine
 • 15 mnd m/helsesøster + vaksine
 • 18 mnd m/helsesøster
 • 2 år 3 mnd m/helsesøster og lege
 • 4 år  m/helsesøster og lege v/behov

Det gis tilbud om konsultasjon i gruppe utenom når det er legeundersøkelse.

Helseundersøkelser, foreldreveiledning og helseopplysning som gis vil alltid være i forhold til barnets alder og utviklingsnivå.

Ulike temaer som tas opp:

 • Amming/ morsmelk, annen ernæring
 • Samspill, barnets behov og praktiske omsorg - barnestell
 • Utvikling, bevegelse, aktivitet, lek, språk, søvn
 • Familiesituasjon, sosialt nettverk, samliv - voksenliv
 • Barneulykker/ skader, inneklima, “røykfrie barn”, rusmidler
 • Vaksineinformasjon, vanlige sykdommer, feber
 • Tannhelse: kosthold, tannstell og gode vaner
 • Barneoppdragelse, barns selvhevdelse og selvstendighets-
  trang.

Tema dere selv ønsker å ta opp prioriteres.

Etter vurdering hos helsesøster eller lege kan barn i samråd med foreldre henvises til andre instanser.

Det er viktig å gi beskjed hvis dere ikke kan møte til oppsatt time.


Syke barn eller søsken må ikke møte på helsestasjonen (såfremt ikke annet er avtalt med helsesøster). Dette pga. smittefaren.
 

Ta med håndduk eller babyteppe. 


Kontaktinformasjon

Navn
Sonja Edvardsen
Stilling
Ledende helsesøster
Besøksadr.
Ørnes helsesenter
Postadr.
Gammelveien 7, 8150 Ørnes
Telefon
75710750

Åpningstider

Mandag-fredag kl. 08:00-15:30
(se nærmere info under hver helsestasjon) 

Tjenestebeskrivelser