Glomfjord helsestasjon

Glomen Helsehus. Foto: Connie Slettan Olse. Glomen Helsehus. Foto: Connie Slettan Olsen.

Helsestasjonen ligger i det nye helsesenteret i Glomfjord, inngang fra Glomveien.Tlf. 75710135 eller mobil 91761911.

Besøsksadresse: Glomveien 3, 8160 Glomfjord. Kartutsnitt Glomfjord helsesenter

Det er 75 % helsesøsterstilling knyttet til helsesøstertjenesten i distrikt Glomfjord.
Forøvrig er det 100 % helsesøsterstilling knyttet til flyktningehelsetjeneste, denne deles på tre helsesøstre.

Åpningstider finner du i menyen til høyre.

Arbeidsområde:

  • Helsestasjon for barn 0-5 år fra Neverdal - Glomfjord
  • Glomfjord barnehage og skole
  • Vaksinasjon (v/ reiser, influensa mm)
  • Helsestasjon for ungdom
  • Flyktningehelsetjeneste

Helsesøster er endel ute fra kontoret, telefonen kobles da til servicetorget hos Meløy kommune. 

Du finner mer om de ulike tjenestene i menyen til venstre.


Kontaktinformasjon

Navn
Torunn Monsen/ Eli Mongstad Halsos/ Edel Gunn Knudsen
Stilling
Helsesøster
Besøksadr.
Glomfjord helsestasjon
Postadr.
Glomveien 3, 8160 Glomfjord
Telefon
75710135 / 90974084 (helsestasjon og skolehelsetjenesten) / 95419113 (flyktningehelsetjenesten)

Åpningstider

Tirsdag kl. 08:00-15:30 (Glomfjord skole)
Onsdag kl. 08:00-15:30
Torsdag kl. 08:00-15:30
Fredag kl. 08:00-15:30

Flyktningehelsetjenesten:
Mandag kl. 08:00-15:30
Tirsdag kl. 08:00-15:30
Fredag, partall kl. 08:00-15:30

Virksomheter