Flyktninghelsetjenesten

Asylsøkere og flyktninger som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helsetjenester på lik linje med andre som oppholder seg i kommunen. Kommunen skal sørge for at disse får nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp.

I Meløy kommune vil helsesøster kalle inn alle bosatte, nyankomne flyktninger, til en førstegangs samtale i samråd med flyktningekontoret.

Alle som ikke tidligere har fått utført tuberkulose undersøkelse i Norge, får gjordt det her.

Etter å ha tatt nødvendige prøver vil det bli gitt tilbud om første gangs undersøkelse hos lege.
Flyktningekontoret kan, om ønskelig, være behjelpelig med å skaffe den enkelte fastlege. 

Helsesøster tilbyr hjemmebesøk til barnefamilier, vaksine av barn og unge etter norsk vaksine program. Tilbyr også samtaler, veiledning/rådgivning om helserelaterte spørsmål


Kontaktinformasjon

Navn
Eli Halsos / Torunn Monsen / Edel Gunn Knudsen
Stilling
Helsesøster
Besøksadr.
Glomfjord helsestasjon
Postadr.
Glomveien 3, 8160 Glomfjord
Telefon
75710135 / 95419113 (Eli) / 90974084 (Torunn) / 91761911 (Edel Gunn)

Åpningstider

Mandag kl. 08:00-15:30
Tirsdag kl. 08:00-15:30
Torsdag kl. 08:00-15:30
Fredag kl. 08:00-15:30 (partall)

Virksomheter

Relaterte artikler