Ungdom 16-19 år

Informasjon om smittsom hjernehinnebetennelse

Hva er smittsom hjernehinnebetennelse? (Meningokokksykdom)
Sykdommen skyldes meningokokkbakterier. De vanligste sykdomsfremkallende meningokokkbakteriene kalles A, C, W, Y og B. Hos enkelte smittede kan bakteriene finne veien til hinnene rundt hjernen og gi hjernehinnebetennelse. Andre ganger kan bakteriene formere seg i blodet (blodforgiftning) og skade viktige organer.
Sykdommen utvikler seg raskt, og rundt 10% av de som får sykdommen dør.

Hvorfor er ungdom spesielt utsatt?
Friske ungdommer har oftere meningokokker i halsen enn andre. En kombinasjon av tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte. 
I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir og lignende.

Hvordan kan man beskytte seg?
Risikoen for å utvikle meningokokksykdom er lavere hvis du følger disse rådene:

  • Ta deg tid til å sove ut. Kroppen trenger å få hvile.
  • Ta vare på stemmen og halsen din. Husk at såre slimhinner er mer mottakelige for infeksjoner.
  • Ikke drikk av samme flaske/boks/glass som andre og ikke dele sigaretter. Da forebygges dråpesmitte.
  • Unngå for mye alkohol. Når du er beruset vil dømmekraften din reduseres, og symptomer på meningokokksykdom kan forveksles med tegn på for mye alkohol.
  • Skaff lege dersom du tror vennene dine kan være syke. Ta ansvar for hverandre dersom noen er sløve (har nedsatt bevissthet) eller har feber.
  • Det er også mulig å vaksinere seg. Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16-19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom. Anbefalingen gjelder også yngre og eldre ungdommer som deltar i aktiviteter som øker risikoen for smitte og alvorlig sykdom.

Når bør eventuell vaksine tas?
Vaksine mot meningokokk A, C, W og Y består av en dose.
Det anbefales at vaksinasjonen utføres i god tid før russefeiringen eller annen festing begynner. Etter vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse.
Beskyttelsen varer i ca. 5 år, slik at vaksinasjon tidlig i videregående skole vil gi beskyttelse i russetiden og ved reiser senere i ungdomstiden.

Helsesøster vil informere i alle klasser på videregående skoler i Meløy i okt./nov. 2017.
Ønske om vaksine (påmelding bindende) rettes til Ørnes helsestasjon tlf. 75710750/ 94382550 eller direkte til helsesøster på skolen, så snart som mulig og senest innen 15. mars 2018.

Vaksinen må betales av den enkelte og kan settes av helsesøster etter avtale.
Kostnader kroner 450,-


Kontaktinformasjon

Navn
Gerd Anne Jørgensen
Stilling
Helsesøster
Besøksadr.
Ørnes helsesenter
Postadr.
Gammelveien 7, 8150 Ørnes
Telefon
75710750 / 94382550

Åpningstider

Mandag-fredag kl. 08:00-15:30
(se nærmere info under hver helsestasjon)