Helsestasjonsvirksomheten

Helsestasjonsvirksomheten i Meløy består av helsesøster- og jordmortjenesten.

Helsesøstertjenesten:
Det er fire helsestasjoner i Meløy som er lokalisert på Ørnes, Glomfjord, Halsa og Vall. Vi tilbyr helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0 - 23 år.

Jordmortjenesten:
I Meløy kommune har vi tre jordmødre. Jordmor finner du på jordmorkontoret på helsestasjonene. Det er tilbud om følgetjeneste i Meløy kommune.
Det er fire jordmorkontorer i Meløy kommune som er lokalisert på Ørnes, Glomfjord, Halsa og Vall. Adressen du bor på er avgjørende for hvilket kontor du "hører" til. Dette opplyses det om når du ringer til jordmor.

Les mer om de ulike tjenestene i menyen til høyre.


Kontaktinformasjon

Navn
Sonja Edvardsen
Stilling
Ledende helsesøster
Besøksadr.
Ørnes helsesenter
Postadr.
Gammelveien 7, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 07 50

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30

Relatert informasjon