Helsefremmende og forebyggende

Helsefremmende og forebyggende virksomhet har ansvar for legetjenesten, helsesøster- og jordmortjenesten, ergo/fysioterapitjenesten, rus, Meløy frisklivssentral, folkehelse og forebyggende team (psykolog og familieveileder).

Til høyre på siden finner du mer informasjon om de ulike tjenestene.


Kontaktinformasjon

Navn
Kristin Sandaa
Stilling
Virksomhetsleder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30