Psykososialt team - info om kommunal kriseledelse

Psykososialt team skal forberede, koordinere og organisere psykososiale tiltak i forbindelse med hendelser som krever kommunal krise-/katastrofeinnsats.

Overordnet mål for tjenesten er å sikre at mennesker som på en særlig måte blir utsatt for belastninger, på grunn av direkte invovering i eller berøring av ulykker, katastrofer og liknende hendelser, får tilbud om nødvendig akutt hjelp og psykososial støtte.

Psykososialt team består av:

  • rådgiver helse og omsorg, Stein Laastad
  • ledende helsesøster, Sonja Edvardsen
  • fagleder psykisk helse, Elisabeth Evjenth
  • psykolog, Toril Iren Johansen
  • virksomhetsleder miljøtjenesten
  • Nav-leder, Ann-Karin Lillehaug

Sokneprest, pastorer, kateket, diakon, kommuneoverlege, politi og andre tilkalles ved behov.

Psykososialt team aktiveres av den overordnede kriseledelsen i kommunen i de situasjoner der dette er aktuelt. Behov for psykososiale tiltak i forbindelse med mindre hendelser, ulykker og annet meldes normalt av skadestedsleder (politi) eller AMK/legevakt. 

Psykososialt team kan være en ressurs for andre organisasjoner, eksempel skoler, barnehager og bedrifter som blir rammet av kriser, ulykker og andre alvorlige hendelser. Fagpersonell kan for eksempel bistå med følelsesmessig gjennomgang av en alvorlig hendelse, eller gi råd for intern håndtering. Samtidig er det viktig at den enkelte enhet/bedrift har etablert egne beredskapsplaner.

Les mer:


Kontaktinformasjon

Navn
Kristin Eide
Stilling
Kommunalsjef
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00