Eiendom

Meløy kommunes eiendomsavdeling gjennomfører utbyggingsprosjekter, foretar løpende drift- og vedlikehold av kommunens samlede bygningsmasse, herunder kommer vaktmester- og renholdstjenesten. Total byggningsmasse ca. 60.000 m2. 

Videre forvalter foretaket også kommunens park og grøntanlegg. Nybygg og rehabiliteringsprosjekter er forankret i løpende faglige erfaringer fra drift- og vedlikehold.


Kontaktinformasjon

Navn
Kjell-Gunnar Isaksen
Stilling
Eiendomssjef
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Virksomhetens tjenester