Helsestasjon 0-5 år

Generelt

Beskrivelse

Har du nettopp fått barn, eller har barn opp til skolealder, får du tilbud om oppfølging av barnet på helsestasjonen. Dette er et helsefremmende og forebyggende tilbud fra kommunen.

Helsestasjonen gir blant annet tilbud om: 

  • hjemmebesøk til nyfødte
  • ammeveiledning
  • regelmessige helseundersøkelser av barnet utført av helsesøster og lege. Vekt og lengde registreres og barnets utvikling og trivsel vurderes.
  • veiledning og rådgivning om f.eks. søvn, mat, samspill og adferd hos barnet
  • vaksinasjon av barnet i henhold til vaksinasjonsprogrammet
  • henvisning til andre kommunale tjenester eller spesialister ved behov
  • barseltreff for mødre med nyfødte barn

OBS! Ved akutt sykdom kontakter du barnets fastlege.

Målgruppe

Alle barn i aldersgruppen 0-5 år, både egenfødte og adoptivbarn, og deres foreldre.

Vilkår

Tjenesten gjelder for personer i aldersgruppen 0-5 år.

Pris

Helsestasjonens tilbud er gratis.


Om søknadsprosessen

Veiledning

Når du har fått barn, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for enten hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige kontroller av barnet.

Søknadsskjema

Søknadsfrist

Saksbehandling

Kontaktinformasjon

Klage

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til helsestasjonen . Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.


Andre opplysninger

Annen informasjon


 

Samarbeidspartnere


Lover og retningslinjer

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten


Søkeord

Helsestasjon, barselgruppe, helsesøster, helsetjenester, vaksine, amme, helseundersøkelser, utvikling, adferd, barsel, barseltreff, hjemmebesøk, søvn


Relaterte enheter