Skjema

Meløy kommune benytter to typer skjemaer; elektroniske skjema og papirskjema. Alle skjema finner du i venstremenyen.

Elektroniske skjema (e-skjema)
I våre e-skjemaer må du logge deg på via ID-porten. 
Med elektronisk ID beviser du på en trygg og sikker måte hvem du er når du bruker offentlige tjenester på nett. Etter første gangs bruk av ID-porten på våre e-skjema får du blant annet forhåndsutfylling av enkelte felt, mellomlagring av skjema, samt et personelig arkiv over innsendte skjema.
Du kan benytte elektronisk ID fra MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

Enkelte av våre e-skjema er tilpasset mobile enheter. Vi gjør oppmerksom på at vi foreløpig ikke har støtte for autentisering med ID-porten i mobilversjonen.

Våre elektronisk skjema blir sendt kryptert til oss for deretter å bli behandlet i vårt saksbehandlingssystem.

Papirskjema
Våre papirskjema kan du printe ut direkte fra nettsiden for deretter å fylle dem ut og sende via posten til:

  • Meløy kommune, Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Har du mulighet til å scanne skjemaet etter utfylling, kan du maile det til:

  • postmottak@meloy.kommune.no

Spørsmål knyttet til søknadens innhold rettes til de respektive tjenesteleverandørene.