Kommunevåpen

Svartisvalmue er en svært sjelden plante som har sitt eneste voksested i Meløy. Hva er vel da mer naturlig enn at den er motiv i kommunevåpenet?

KommunevåpenFjellvalmuen (Papaver radicatum) vokser flere steder i Norge, gjerne knyttet til rasmarker i fjellet. Arten fjellvalmue inndeles i 14 underarter, alle med varierende utseende og sterkt begrenset utbredelse. Ti av disse opptrer i Norge, de andre fire på Island og Færøyene. Underartene har trolig oppstått ved at de forskjellige bestander har vært isolert på sine voksesteder gjennom lang tid og dermed utviklet endel særtrekk.

Ved Svartisen i Meløy vokser en særskilt underart kalt svartisvalmue (Papaver radicatum ssp. subglobosum), som er motiv for Meløys kommunevåpen. Planten har sterk svovelgul farge og vokser like ved den blålige isen, derav fargevalget på kommunevåpenet.

Svartisvalmuen. Foto: Trond SkoglundSvartisvalmuen ble oppdaget for vitenskapen av geologen Johan Rekstad i 1898, da han drev undersøkelser ved Engenbreen, en vestlig utløper av Svartisen, som på den tid gikk helt ned mot sjøen ved Holandsfjorden. I ettertid er svartisvalmuen blitt en av de best undersøkte fjellvalmueraser.

Alle de ti norske underartene er fredet gjennom forskrift av 21. desember 2001 om fredning av truede arter. Voksestedet for svartisvalmuen er dessuten vernet gjennom bestemmelsene til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.

Som heraldisk motiv er valmuen meget sjelden. Den forekommer i tyske og britiske våpen, men i Norge er det bare Meløy og Storfjord kommune i Troms som har valmuen som motiv i kommunevåpenet. Kommunevåpenet i Meløy ble godkjent ved kongelig resolusjon den 7. desember 1984 og er tegnet av Rolf Tidemann etter idé av Knut Øvensen.


Kontaktinformasjon

Navn
Servicetorget
Besøksadr.
Meløy rådhus
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00