Folketall

Sommerdagan i Meløy. Foto: Eva Merethe Bergli. Sommerdagan i Meløy. Foto: Eva Merethe Bergli.

I pdf-fila nedenfor finner du fire tabeller med befolkningsstatistikk for Meløy:

  • Folkemengde ved folketellingene 1769-1970
  • Folkemengde 1980-2017
  • Folkemengde etter alder
  • Folkemengde i bygdene
  • Årlige endringer i folkemengden

 Befolkningstall for Meløy kommune (pdf-fil)

Lenker til Statistisk sentralbyrås nettside finner du i boksen på høyre side.


Kontaktinformasjon

Navn
Servicetorget
Besøksadr.
Meløy rådhus
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00