Historikk

Glomfjord sentrum. Foto: Connie Slettan Olsen.

Meløys nyere historie.

Det som mer enn noe annet kjennetegner Meløys nyere historie, er industrivirksomheten i Glomfjord. Denne startet i 1912, da Fykanfossen innerst i Glomfjorden ble kjøpt for å brukes til industrikraft. De neste 25 årene forsøkte man seg på forskjellige foretak, blant annet sinksmelteverk, med mer eller mindre hell.

Da krigen kom til Norge i 1940, produserte Haugvik Fabrikker i Glomfjord aluminium. Under selskapet Nordag tok den tyske okkupasjonsmakten over anlegget, som nå begynte å produsere for den tyske flyindustrien. Denne aktiviteten fikk imidlertid en brå slutt da soldater fra den allierte kommandoaksjonen Operasjon Muskedunder i september 1942 satte kraftverket på Fykan ut av spill. Syv av soldatene ble i morgentimene etter aksjonen arrestert, og en måned senere henrettet i Sachsenhausen utenfor Berlin, som de aller første ofrene for Hitlers Kommandoordre.

Tiden etter krigen regnes som den store Hydro–perioden i Glomfjord og Meløy. I 1947 tok Norsk Hydro over fabrikkanleggene og begynte med gjødselproduksjon, og her skulle mange meløyfjerdinger finne seg arbeid de neste femti årene.

Også Ørnes, som fra 1954 var kommuneadministrasjonssted, gjennomgikk store endringer på 1900–tallet. Det gamle handelsstedet, som tidligere hadde vært et naturlig sentrum, hadde nå mistet sin posisjon, og en moderne infrastruktur begynte å gjøre seg gjeldende. Det ble bygget fergekai og veier, og flere utfyllinger muliggjorde ytterligere utbygging på stedet.

I dag er Ørnes et tettsted med cirka 1 900 innbyggere. Hydro–epoken i Glomfjord er over, og i industriparken opererer en rekke bedrifter, blant annet Yara, Bilfinger og Norwegian Crystals.

Her kan du lese mer om Glomfjord Industripark.


Kontaktinformasjon

Navn
Servicetorget
Besøksadr.
Meløy rådhus
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00