Fakta om Meløy

 Trafikknutepunktet Ørnes. Foto: Connie Slettan Olsen Trafikknutepunktet Ørnes. Foto: Connie Slettan Olsen

Meløy kommune

Meløy er den nordligste kommunen på Helgeland og ligger ved kysten midt i Nordland, omlag 12 mil sør for Bodø. Kommunen har, med sine 873 kvadratkilometer, mange aktive og livskraftige bygder, en rekke tettsteder og flere bebodde øyer. Ørnes er kommunens administrasjonssenter og trafikknutepunkt. Her finnes det meste av offentlige og private tjenester.

Kystriksveien (fylkesvei17), av mange omtalt som en av Norges vakreste veistrekninger, går gjennom Meløy.

Daglige bussforbindelser knytter Meløy til Bodø langs Kystriksveien.

Hurtigbåtruten "Nordlandsekspressen" gir komfortabel transport sjøveien og anløper flere steder i Meløy på sine daglige turer mellom Bodø og Sandnessjøen. I tillegg er Ørnes anløpssted for Hurtigruten.

Kommunen bindes sammen av et nett av ferge-, hurtigbåt- og bussforbindelser, som kan ta deg ut til øysamfunnene og rundt i kommunen.

Meløy har et variert næringsliv med industri, landbruk, fiske, fiskeoppdrett, kraftproduksjon og servicenæringer som viktige elementer. 

Engenbreen, en vestlig utløper av Svartisen, er kommunens største turistattraksjon.

Vi anbefaler også turkart for Meløy, med opplysninger om friluftsliv, natur, kulturminner, attraksjoner og mye mer. Kartet får du kjøpt på Servicetorget i kommunen, tlf. 75 71 00 00.

Kontaktinformasjon

Navn
Servicetorget
Besøksadr.
Meløy rådhus
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00