50 nye arbeidspasser

Ordfører Sigurd Stormo og fabrikksjef i Norwegian Crystals, Cato Lund.

50 nye arbeidsplasser blir etablert i Meløy.

Meløy kommune har i dag sendt ut følgende pressemelding:

Omstillingsprogrammet i Meløy har innvilget monokrystall-produsenten Norwegian Crystals 12,2 millioner kroner i støtte til utvidelse av fabrikken i Glomfjord industripark. Utvidelsen vil kreve en investering på ca 700 millioner kroner og gi minst 50 nye arbeidsplasser i Meløy kommune. 

Største produsent utenfor Asia

Utvidelsen vil øke produksjonskapasiteten fra dagens 400 MW til 1,5 GW. Økningen vil gradvis bli installert i 2018 og 2019. Med 1,5 GW kapasitet vil NC bli den klart største produsenten av mono-ingoter på verdensbasis utenfor Asia. 

Store ringvirkninger

For Meløy kommune og industrifylket Nordland er denne satsingen av stor betydning. Dette er det prosjektet i omstillingsprogrammet i Meløy med størst direkte effekt knyttet til potensiale for antall industriarbeidsplasser, og vil i tillegg gi store ringvirkninger for leverandørindustrien i byggeperioden.  

Største kilde til ny kraftproduksjon

Solenergi har de siste to årene vært den største kilden til ny strømproduksjon på verdensbasis, og er den billigste og reneste formen for ny kraftproduksjon. Solindustrien antas å skape 90.000 nye arbeidsplasser i Europa de neste 3-5 årene, og er den største enkeltstående kilden til nye arbeidsplasser i USA med nær 300 000 ansatte. 

Glomfjord svært egnet sted

På grunn av tilgang til fornybar energi, vannkraft og en meget kompetent arbeidsstokk innen solindustri, er Glomfjord det perfekte stedet for produksjon av mono-ingot

Kontaktpersoner for saken er: 

Reidar Langmo
CEO
Norwegian Crystals AS
Mobile: +47 90 68 91 60
Email: reidar.langmo@crystals.no 

Cato Lund
Fabrikksjef
Norwegian Crystals
Mobile: +47 90 92 30 29
Email: cato.lund@crystals.no

Sigurd Stormo
Ordfører i Meløy / Styreleder Meløy utvikling KF
Mobile: +47 90 99 05 35
Email: sigurd.stormo@meloy.kommune.no

 

Kontaktinformasjon

Navn
Sigurd Stormo
Stilling
Ordfører
Besøksadr.
Meløy rådhus
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00