Temaplaner

I tillegg til kommuneplan og handlingsprogram/budsjett utarbeider kommunen en rekke fag- og temaplaner som er styrende for kommunens virksomhet. Dette kan være planer for en enkelt virksomhet eller for en hel sektor, men det kan også være temaplaner som er sektorovergripende. En oversikt over aktuelle planer finner du i menyen til høyre.

Felles for planene er som oftest at disse angir faglig innretning og prioritering innen virksomheten, mens den økonomiske prioriteringen blir gjort i det generelle handlingsprogrammet/budsjettet, det vil si når de ulike tiltakene kan bli gjennomført.


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder Plan og kommunalteknikk
Besøksadr.
Rådhuset, Ørnes
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00