Plansystemet

Planhjulet i Meløy kommune

Meløy kommunestyre har vedtatt nye retningslinjer for planlegging.

Retningslinjene er oppdatert som følge av endringer i lovverket og ny organisering i Meløy kommune. De er samlet i et hefte, som skal brukes som en veileder i planlegging for kommunens ledere og planleggere.

Retningslinjene viser sammenhengen mellom langsiktig og kortsiktig planlegging, se planhjulet ovenfor. Videre er det detaljerte opplysninger om hvordan ulike planprosesser skal utføres, med beskrivelse av innhold, hvem som gjør hva, medvirkning, milepæler m.m.

Retningslinjer for planlegging i Meløy kommune (pdf-fil)


Kontaktinformasjon

Navn
Merethe Skille
Stilling
Leder Plan og kommunalteknikk
Besøksadr.
Rådhuset, Ørnes
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00